Tuesday, 25 September 2012

Sedikit info untuk dikongsi bersama....

PENGAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK MURID-MURID PEMULIHAN KHAS

 1.MENGENAL PASTI MURID-MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN
    1.1 Berdasarkan IPP2M (Instrumen Penentu Penguasaan 2M)
    1.2 Berdasarkan Saringan Ujian Linus.
    1.3 Berdasarkan pemerhatian guru.
    1.4 Berdasarkan dapatan atau perbincangan dengan guru besar,guru darjah,guru bahasa Melayu
          atau  ibu bapa.

          Ciri-Ciri Kanak-Kanak Pemulihan
   1. Lemah daya fikir yang abstrak.
   2. Lemah koordinasi psikomotor, penglihatan dan pendengaran.
   3. Kurang keyakinan diri.
   4. Tumpuan perhatian mudahterganggu.
   5. Lemah daya tutur dan sebutan seperti sengau, gagap dan pelat.
   6. Emosi yang tidak stabil.
   7. Lambat terima konsep baru.
   8. Mudah lupa.
   9.Tiada / kurang daya taakul / pengamatan.
  10.Kurang perbendaharaan kata.
  11.Kurang pengalaman, daya cipta ,kreatif.
  12.Tingkah laku melampau,ego,malas dan sebagainya.

2. MENGENAL PASTI MASALAH
  2.1 Masalah berkaitan dengan fizikal atau deria murid.
  2.2 Masalah yang berkaitan dengan akademik murid.
  2.3 Masalah yang berkaitan dengan hal-hal seperti sosial dan emosi seperti:
        -Selalu tidak hadir ke sekolah
        -Tiada galakan keluarga
        -Kemiskinan
        -Takut
       -Malu
       -Rasa rendah diri dan sebagainyaNo comments: