Sunday, 9 December 2012


ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM 1 MALAYSIA


         Alhamdulillah, syukur kepada Allah  s.w.t kerana dengan izinNya, maka blog Arena Pemulihan Nur Indah SK Seri Ladang  ini telah dapat saya bangunkan. Saya memilih skop pemulihan  sebagai pengisian di blog saya ini kerana saya terlibat secara langsung di dalam program pemulihan khas di sekolah saya.


      Pada umumnya program pemulihan adalah satu program kementerian dan setiap sekolah di seluruh negara mempunyai sekurang-kurangnya seorang guru pemulihan khas yang dipertanggungjawabkan untuk menjalankan program tersebut .Segala kelemahan dan kekurangan yang terdapat  di dalam blog ini adalah kerana kelemahan diri saya sendiri dan saya akan terus berusaha dari semasa ke semasa untuk menambahbaik lagi pengisiannya.  
  

           
      Semoga apa yang disajikan di dalam blog ini dapat memberi manfaat kepada anda semua  dan juga dapat saya manfaatkan  buat  anak-anak didik sekalian terutamanya buat warga SK SERI LADANG yang tercinta.


Sekian, terima kasih.


 Assalamualaikum WBT

Kenali Diri Sayangi Diri
~SENYUM SELALU~

                          
                                            N-NIAT
                                                     O-OPTIMIS
                                                          R-RAJIN
                                                   A-AMANAH
                                                              I-ISTIQAMAH
                                                                     N-NUR
                                                           I- ILMU

 

Tuesday, 27 November 2012

           Teruskan melangkah walau ketinggalan, 
            teruskan melangkah walau tiada berdaya, 
             teruskan melangkah walau banyak rintangan, 
            teruskan melangkah  positif  dan bergaya....

Monday, 26 November 2012

http://www.publicgold.com.my/v1/components/com

CONTOH RPHRPH

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN   

Tarikh                          :           06.11.2012
Masa                            :           8.40 pagi- 9.10 pagi (30 minit)
Tahun                          :           1 Bestari
Bilangan Murid           :           25 orang
Mata Pelajaran            :           Bahasa Melayu
Tema                           :           Bersih Dan Sihat
Tajuk                           :           Makanan Berzat
Objektif                       :           Pada akhir pelajaran murid dapat:
i           Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas.
ii.         Bercerita ringkas tentang buah-buahan.

Standard Kandungan  : 
i.                    Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.
Standarad Pembelajaran
i.                    Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas.

Pengetahuan Sedia Ada:         Murid telah mempelajari suku kata terbuka dan suku kata
                                                tertutup.
Media/Bahan               :           Buku Teks Tahun 1,  Kad Perkataan,  Gambar Buah-buahan,
                                                Lembaran Kerja.
Pengisian Kurikulum   :          
Nilai                :           Kebersihan
Ilmu                 :           Sains
KBT                :           KB- Menghubungkait            
                                    KP-Verbal-Linguistik
                                    BCB- Bacaan Intensif
EMK               :           Kreativiti
SB                   :           Tatabahasa


PENGAJARAN  HARIAN KONSTRUKTIVISME


       Fasa
Isi kandungan
Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran
Catatan / Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
mencungkil
idea
(3minit )
Meneka objekGuru meminta murid untuk meneka?

Guru memberi pengukuhan dan memberitahu pelajaran yang akan dipelajari.

- Guru memberi penjelasan dan pengukuhan.

Pelbagai jawapan di terima oleh guru.

-          Buah limau
-          Buah epal

Murid menerima ganjaran bagi jawapan yang betul.
Strategik / Teknik:
Didik Hibur, Soal jawab secara lisan

KB: menghubungkaitkan

BCB:Berbual tentang perkara yang berkaitan dengan kebersihan diri.


BBB: Bahan maujud (buah durian, rambutan). Buku teks Bahasa Melayu Tahun 1Bercerita
( 7 minit )

Bercerita berdasarkan gambar

Guru menunjukkan gambar buah – buahan.

Guru meminta murid menyebut nama buah – buahan tersebut.

Guru bercerita  tentang buah-buahan.

Murid diminta menyebut nama buah-buahan tersebut.Strategi / Kaedah : bercerita

KB : menghubungkait
BCB:
BBM:
Gambar Buah-buahan,  buku teks Bahasa Melayu Tahun 1

Menjana idea.
Aktiviti Kumpulan
( 10minit )

Memadankan 6 Mencantumkan gambar


Guru mengedarkan kad bergambar kepada setiap kumpulan.

Guru menerangkan aktiviti yang akan dilakukan.

Guru membaca soalan teka teki.

Guru meminta kumpulan menjawab dengan menunjukkan gambar buah-buahan tersebut.Setiap kumpulan menerima kad bergambar di dalam sampul surat.

Murid menjawab soalan guru.

Kumpulan yang berjaya diberi pujian sebagai peneguhan.

Wakil murid setiap kumpulan bercerita ringkas.


Strategi/Kaedah :
Perbincangan kumpulan diikuti persembahan hasil perbincangan

KB:
Menghubungkaitkan
Verbal linguistik

BCB: Mendengar dengan berkesan

BBM:
Gambar
Kertas A4

Mengaplikasikan Idea
(7minit)

Lembaran kerja.
- menulis perkataan berdasarkan gambar.

Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid untuk melengkapkannya. 

.

Murid membina ayat berdasarkan gambar.

Murid menulis ayat yang lengkap di dalam lembaran kerja berdasarkan gambar.


Strategi/Kaedah :
Menulis

KB:
Menghubungkaitkan menjana idea

BCB: Memproses maklumat menjana idea

BBM:Lembaran kerja papan tulis

Rumusan/ penutup
(3 minit)

Rumusan daripada tajuk hari ini.

Guru merumus isi pelajaran dan meminta murid menyatakan kepentingan buah-buahan kepada manusia.


Murid menyatakan kepentingan makan buah-buahan dengan bimbingan guru.
Strategi/Kaedah :
Lisan

BBM:  papan tulisRANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN PEMULIHAN 1


Tahun   : 2 Gemilang

Masa   : 8.30 – 9.30 pagi (1 Jam)

Matapelajaran   : Bahasa Melayu

TAJUK :

 Perkataan KV KV KKV


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

1. Membunyikan sukukata KKV dengan sebutan yang betul.

2. Membunyikan perkataan KV KV KKV berdasarkan kad gambar.

KEMAHIRAN

1. Menyebut sukukata KKV.

2. Menyebut perkataan KV KV KKV.

3. Membaca ayat mudah.

AKTIVITI

1. Membunyikan sukukata KKV

2. Membunyikan perkataan

3. Menbaca ayat mudah

4. Melengkapkan sukukata menjadi perkataan bermakna.

5. Mengisi tempat kosong dengan perkataan supaya menjadi ayat bermakna

6. Menyanyi laguPelangi”.


 RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN PEMULIHAN 2
Tajuk   :    BACAAN BERGRED

             KEMAHIRAN (12) KV+KVK

                        


F.U      :  Membaca perkataan KV+KVK

F.S      : Membaca ayat mudah yang mengandungi perkataan KV+KVK
 
Objektif  :   Pada akhir pelajaran

                 murid dapat:


1. Mengeja dan menyebut perkataan    

    KV + KVK berdasarkan gambar dan suku kata.


2. Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan yang betul dan lancar.
 

Strategi / Aktiviti :


1.  Guru menayangkan gambar dan mengemukakan soalan berdasarkan melodiPisang Goreng”.


2.  Murid menjawab dengan panduan guru mengikut melodi yang sama.


3.  Guru menayangkan gambar dan suku kata. Murid mengeja dan menyebut suku kata dan perkataan yang terbina.
  Ct
4. Murid membaca petikan berdasarkan perkataan yang telah dipelajari.


5. Murid mengulang, mengeja dan membaca perkataan dan ayat yang diberi sehingga lancar.


6. Murid menjawab soalan latihan yang diberi:


Latihan 1: Pilih suku kata KVK yang betul

Latihan 2: Isi tempat kosong dengan suku kata KVK   

                yang betul.
Latihan 3: Latihan pemahaman mudahh: be  +  lon = belon 
Penutup  :  

  Guru meminta murid menyanyikan  petikan yang telah dipelajari mengikut melodiPisang Goreng”.