Saturday, 10 November 2012

Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)

1.Kepimpinan-Hala tuju

2.Pengurusan Organisasi-Fizikal
                                       -Manusia
3.Pengurusan-Kurikulum
                     -Ko Kurikulum
                     -HEM
4.Pengajaran dan Pembelajaran

5.Kemenjadian Murid-Sahsiah
                                  -Akademik
                                  -Ko Kurikulum


No comments: