Thursday, 11 October 2012

Strategi Pelaksanaan Mikro

Strategi Pelaksanaan Mikro

Strategi Pelaksanaan Pengajaran Mikro

Allen & Ryan telah memperkenalkan pusingan pengajaran mikro yg menjadi asas pengajaran tersebut ;-
  Perancangan
  Mengajar
  Pencerapan
  Perancangan Semula
  Mengajar semula
  Pencerapan semula

Pengelolaan Pengajaran Mikro
  Terdapat empat komponen besar pengajaran mikro;-
  Taklimat-tajuk,isi kandungan dan kemahiran
  Mengajar;-buat persediaan, tumpu perhatian pada satu kemahiran saja
  Sesi kritik- perbincangan
  Mengajar semula;

Peranan Individu dalam pengajaran Mikro
  Peranan Guru :-sampaikan pengajaran dgn gunakan kemahiran tertentu.Tajuk dipilih berdasarkan kemampuan,bakat dan kebolehan pelajar,akur terhadap saranan pensyarah.
  Gp akan diminta mengulas perlakuanya dlm penyampian ilmu pengetahuan

Peranan Pengkrikitk
  Perhatikan tiap-tiap peringkat perkembangan p&p
  Catatakan pemerhatian dlm borang penilaian
  Nyatakan kekurangan dan kekuatan

Peranan Jurukamera
  Fokuskan kamera kapada kegiatan guru yg sedang mengajar.
  Tumpukan ke arah guru yg sedang mengajar,memberi penaran,memnulis di papan hitam/putih,tujuk cara

No comments: